Skip to main content

Termeni și condiții de utilizare a website-ului
www.coresi-avantgarden.ro

Orice accesare sau vizitarea a website-ului www.coresi-avantgarden.ro ori utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul acestui Website implică acceptarea Termenilor și condițiilor expuse în cele ce urmează, în afara de cazul în care pentru o parte din conținutul Website-ului există condiții de utilizare distinct formulate. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse în prezentul Document, vă rugăm să părăsiți acest Website.

 

DEFINIȚII

Operator – societatea IMMO LODGIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în str. Ioan Popasu nr. 15, biroul “Vânzări”, Jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/1924/2015, având CUI RO 35259556;

Document – Termenii și condițiile expuse în prezentul document.

Website – website-ul www.coresi-avantgarden.ro, precum și subdomeniile acestuia. Website-urile și/ sau paginile de internet ori componente ale acestora aparținând unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor (link-urilor) nu fac obiectul prezentei definiții și nu sunt guvernate de către regulile expuse în prezentul Document.

Utilizator – orice persoană care accesează acest Website sau care utilizează Serviciile oferite prin intermediul Website-ului indiferent de motivul ori scopul urmărit.

Conținut – orice informație aflată pe Website sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizualizată sau accesată de Utilizator prin intermediul unui echipament electronic.

Serviciu – posibilitatea unui Utilizator de a emite, comunica ori transmite, solicitări privind obținerea de date, informații sau oferte în scopul achiziționării unui bun imobil în cadrul complexului imobiliar Coresi Avantgarden, Utilizatorul fiind condiționat de furnizarea datelor necesare preluării solicitării.

 

DISPOZIȚII GENERALE

Website-ul www.coresi-avantgarden.ro este administrat de către Operator, direct, sau de către terți în numele și pentru Operator.

Obiectul principal de activitate al Operatorului constă în dezvoltarea de proiecte imobiliare și vânzarea imobilelor rezultate către clienți, prin încheierea unor promisiuni-bilaterale de vânzare cumpărare, anterior finalizării proiectelor și/sau a unor contracte de vânzare-cumpărare după finalizarea acestora.

Acest Document  poate suferi modificări pe parcursul timpului. Aveți responsabilitate de a citi cu regularitate  acest Document, deoarece la momentul utilizării Site-ului sau al încheierii unui Contract se vor aplica Termenii și condițiile în vigoare la acel moment.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acest Document, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului de contact sau la adresa de e-mail info@new.coresi-avantgarden.ro

 

CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI

Website-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, datele, cataloagele, fișierele audio sau video, sunt proprietatea Operatorului sau a altor terți care dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de email info@new.coresi-avantgarden.ro, în care să precizați Conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare. În lipsa unui acord scris prealabil din partea societății Operatorului,  orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietare intelectuală asupra Conținutului.

Orice utilizare a Conținutului în alte Condiții decât acelea în virtutea cărora a fost obținut acordul de utilizare din partea Operatorului, va fi considerată ca fiind realizată în lipsa oricărui acord și va reprezenta o încălcarea a Termenilor și Condițiilor și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietare intelectuală asupra Conținutului.

 

INFORMAȚIILE PREZENTATE PE WEBSITE

Afișarea apartamentelor disponibile, precum și a informațiilor privind suprafața, caracteristicile construcției, prețul acestora sau alte elemente corespunzătoare reprezintă o propunere adresată unor persoane nedeterminate, iar nu o ofertă de a încheia un contract. Prin afișarea acestor elemente Operatorul nu își exprimă intenția de a se obliga în cazul în care acceptați această propunere.

Pentru a primi și/sau transmite o ofertă de a încheia un contract (de vânzare-cumpărare și/sau o promisiune bilaterală de vânzare cumpărare) este necesar să contactați Operatorul în modalitățile indicate pe Website.

Pentru motive justificate, Operatorul își rezervă dreptul de a vă restricționa accesul la toate sau o parte dintre Servicii, inclusiv la posibilitatea de a contacta Operatorul, în cazul în care consideră că acțiunile dumneavoastră sunt de natură să producă un prejudiciu.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Operatorul își rezerva dreptul de a vă solicita introducerea manuală a codurilor de validare de tip “captcha”, in vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

 

REGULI DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Puteți utiliza Website-ul exclusiv în scop personal în vederea informării cu privire la caracteristicile imobilelor ce sunt prezentate pe Website.

Este interzisă utilizare Website-ului pentru a promovarea sau comercializare pe Website a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Operator.

Este interzis să folosiți Website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care are putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Website, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Website, la conturile altor utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui un mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Operator.

Este interzisă accesarea Website-ului ori utilizarea Serviciilor într-un mod de natură a avaria, dezactiva, supraîncărca, bloca sau deteriora vreun server, rețele conectate la vreun server sau alt echipament electronic utilizat în legătură cu Website-ului.

Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocare permanentă sau temporară a accesului la Website-ului și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct și cele colectate ca urmare a utilizării Website-ului fac obiectul prelucrării de către Operator. Puteți afla mai multe informații privind condițiile de colectare și prelucrarea a datelor cu caracter personal în secțiunea – Politica de confidențialitate.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Întreg conținutul acestui Website vă este oferit în forma în care se află, fără să beneficiați de nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la funcționarea acestuia.

Utilizarea acestui Website se realizează prin asumare de către dumneavoastră în totalitate a riscului ce decurge din această utilizare, fără ca Operatorul, angajații sau colaboratorii acestuia sau orice altă persoană implicată în realizarea, întreținerea, dezvoltarea sau oferirea Website-ului să fie răspunzător pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui Website.

Operatorul și persoanele enumerare anterior nu sunt responsabile pentru nicio daună cauzată de viruși sau alte programe informatice care ar putea să vă afecteze computerul sau alte dispozitive electronice în urma accesării sau utilizării Website-ului ori descărcării oricărui material, informație, text, imagine video sau audio de pe Website.

 

LINK-URI CĂTRE WEBSITE-URILE UNEI TERȚE PĂRȚI

Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Operatorul. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Operatorul își declină în mod special orice răspundere dacă aceste website-uri:

  • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  • sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv.

De asemenea, Operatorul nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de website-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de website-uri sau pe acest Website, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens acordul Operatorului.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentul Document este guvernat de legea română în vigoare. În cazul unor eventuale dispute cu privire la acest Document, se va încerca mai întâi soluționarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, disputa va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente din România.