Skip to main content

Politica de confidențialitate

Păstrarea securității și confidențialitatea datelor personale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, am procedat la implementarea tuturor cerințelor prevăzute de către legislația privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 677/1002 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. În acest scop, orice colectare sau prelucrarea de date cu caracter personal se va  realiza numai cu respectarea următoarelor condiții:

 

a.) Datele dumneavoastră pe care le putem colecta sau prelucra

 

Atunci când utilizați sau accesați website-ul www.coresi-avantgarden.ro (“Website-ul”), putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 

 • Adresa IP utilizată atunci când accesați Website-ul, precum și data și ora accesării;
 • Datele pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de Contact, ce includ în principal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când comunicați prin orice mijloace cu unul dintre agenții noștri, și care se pot referi în principal la: starea civilă, datele de identificare ale membrilor familiei, venitul realizat etc.
 • Înregistrări sonore ale convorbirilor telefonice cu agenții noștri;
 • Informații pe care ni le comunicați dacă participați la un concurs care presupune atribuirea unor premii.

 

b.) Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră

 

Datele colectate pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 

 • Comunicarea de informații sau oferte pe care ni le solicitați;
 • Realizarea unor statistici privind persoanele interesate de produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea experienței avute de către clienți în urma utilizării website-ului și/sau a interacțiunii cu agenții noștri;
 • Transmiterea de informări și notificări, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului.

 

c.) Divulgarea datelor dumneavoastră

 

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi prelucrate de către personalul care lucrează pentru noi, de afiliații noștri, ori de către terțe persoane cu care ne aflăm în raporturi contractuale.

Putem divulga datele dumneavoastră către terți furnizori de servicii pentru (i) dezvoltarea și administrarea website-ului, (ii) realizarea comunicării dintre noi și dumneavoastră și transmiterea ofertelor (iii) analizarea datelor, consultanță în marketing, asistență în relația cu clienții, servicii de consultanță, audit sau servicii juridice. Orice divulgare a datelor dumneavoastră se realizează numai în vederea furnizării serviciilor prezentate anterior, dar fără a le folosi în alte scopuri.

De asemenea, accesul oricăror persoane implicate în colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este condiționat de semnarea prealabilă a unui acord de confidențialitate, prin care toate persoanele implicate își asumă să respecte toate obligațiile ce ne incumbă în privința confidențialității datelor cu caracter personal.

 

d.) Drepturile dumneavoastră

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, beneficiați de  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu.

 

Oricare sau toate dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate către Dezvoltator, în atenția dlui. Florin Galu , prin e-mail la adresa florin.galu@coresi-avantgarden.ro, ori prin corespondenta la adresa din str. Ioan Popasu, nr. 15, biroul Vânzări, Municipiul Brașov, județ Brașov .