Jurnal pe șantier… iulie 2019

Jurnal pe șantier… iulie 2019

Nu aduce anul ce aduce perioada de vară! Multe evenimente au loc în această perioadă, sigur ai alocat câteva zile pentru a participa la unele dintre ele sau a merge în vacanță. Zumzetul în șantierul Coresi Avantgarden nu se domolește, tocmai de aceea ne-am așezat în fața paginilor albe ale Jurnalului pentru a scrie retrospectiva lunii iulie. Au fost câteva săptămâni intense, dar hai să vedem rezultatele lunii lui “Cuptor“…

Evoluția lucrărilor pentru blocurile din faza a treia

La blocul A au fost predate până în prezent 63 de apartamente, ultimele chei sunt pregătite pentru a-și întâlni beneficiarii în scurt timp.

La scara B1 a blocului sunt finalizate lucrările de structură, zidărie, tâmplăria exterioară, instalațiile sanitare, termice, electrice, instalatii de gaz precum și lucrările de aplicare a tencuielii. De asemenea, în intregul bloc este turnată șapa, sunt montate glafurile din marmură, iar ghenele și tavanele sunt prevăzute cu gips carton. Au fost demarate lucrările de finisare a apartamentelor, până în momentul de față fiind aplicată hidroizolația în toate băile. Toate apartamentele sunt prevăzute cu plăci ceramice, iar stratul de finisare MaltaFina este aplicat de la etajul 7 până la etajul 5. În ceea ce privește lucrările de arhitectură exterioară, s-au încheiat lucrările de montare a termosistemului, toate fațadele fiind prevăzute cu polistiren expandat, vată minerală, plasă din fibră de sticlă, masa de șpaclu și tencuială decorativă. Mai mult, la toate balcoanele și logiile este aplicată hidroizolația bicomponentă, iar gresia în balcoane și logii este montată de la etajul 8 până la etajul 3. Balustradele metalice și glafurile din tablă sunt montate în proporție de 80%.

La scara B2 a blocului sunt finalizate lucrările de structură, zidărie, tâmplăria exterioară, instalațiile sanitare, termice, electrice, instalatiile de gaz precum și lucrările de aplicare a tencuielii. De asemenea, în intregul bloc este turnată șapa, sunt montate glafurile din marmură, iar ghenele și tavanele sunt prevăzute cu gips carton. In ceea ce privește lucrările la interioare, află că în toate apartamentele sunt executate lucrările de hidroizolație în băi, gresia și faianța sunt montate, iar în plus este aplicat și stratul de finisaj MaltaFina. În ceea ce privește lucrările de arhitectură exterioară, afla ca sunt finalizate lucrările de montare a termosistemului, toate fațadele fiind prevăzute cu polistiren expandat, vată minerală, plasă din fibră de sticlă, masa de șpaclu și tencuială decorativă.

La blocul C sunt finalizate lucrările de placare cu gresie și faianță, iar stratul de finisaj MaltaFina și vopseaua lavabilă sunt deja aplicate. De asemenea, toate apartamentele sunt prevăzute atât cu uși de acces, cât și cu uși interioare. Anterior acestei etape au fost montate parchetul și plinta. In ceea ce privește lucrările aferente spațiilor comune, sunt deja executate lucrările de placare a holurilor de acces, podestele casei scării și treptele cu granit. Tencuiala decorativă și vopseaua lavabilă sunt aplicate. La capitolul instalații notăm în Jurnal că majoritatea apartamentelor sunt echipate cu obiecte sanitare, radiatoare, centrale termice și aparataj electric. In prezent se aplică ultimele accesorii și retușuri pentru a avansa la recepția apartamentelor. Acestea se desfășoară conform programărilor comunicate.

Foarte avansate sunt lucrările întreprinse la blocul D. Etapa de finisare a apartamentelor este în plină desfășurare. Până în prezent, toate apartamentele au hidroizolație în băi, gresie și faianță, iar stratul de finisaj MaltaFina este aplicat în întregul bloc. S-au finalizat lucrările de aplicare a vopselei lavabile. Ușile de acces sunt montate la apartamentele situate la etajele 8 și 7. In ceea ce privește lucrările aferente spațiilor comune, holurile de acces și podestele casei scării sunt prevăzute cu granit. Referitor la lucrările de arhitectură exterioară, etapa de montare a termosistemului este finalizată, precum și lucrările de placare cu gresie a balcoanelor și logiilor. Balustradele metalice și glafurile din tablă sunt montate în proporție de 80%.

Evoluția lucrărilor pentru blocurile din faza a patra

De pe scena principală, unde sunt în atenție apartamentele în stadiu avansat de construcție din etapa a treia, ne mutăm atenția către blocurile din faza a patra. În lumina reflectoarelor este blocul Simbol. La corpul 20 sunt finalizate lucrările de structură, zidărie, tâmplărie exterioară, instalații sanitare, termice și electrice. Progresul înregistrat în iulie este legat de execuția coloanelor rețelei de gaz. Lucrările de aplicare a tencuielii sunt finalizate de la etajul 9 până la parter. De asemenea, structurile metalice aferente ghenelor de instalații din gips carton sunt finalizate de la etajul 8 până la etajul 1, șapa este turnată de la etajul 8 până la etajul 3. Ghenele de instalații sunt placate de la etajul 8 până la etajul 3, iar glafurile interioare aferente ferestrelor sunt montate de la etajul 8 până la etajul 3. Cu privire la fațade, îți putem spune că fațada sud este deja prevăzută cu polistiren expandat și vată minerală. În același timp fațadele vest și est sunt prevăzute cu polistiren expandat, vată minerală, plasă din fibră de sticlă și masă de șpaclu, iar fronturile de lucru sunt pregătite pentru aplicarea tencuielii decorative.

La blocul Simbol (corp 21) sunt finalizate lucrările de structură, zidărie, tâmplărie exterioară, instalații sanitare, termice și electrice. În luna iulie s-au executat coloanele rețelei de gaz, iar lucrările de aplicare a tencuielii sunt finalizate de la etajul 6 până la parter. Structurile metalice aferente ghenelor de instalații din gips carton sunt finalizate de la etajul 5 până la etajul 1, iar șapa este turnată la etajele 4, 3 și 2. Cu privire la fațade, află că toate fațadele sunt prevăzute cu polistiren expandat și vată minerală, în timp ce fațadele vest și nord sunt prevăzute suplimentar cu plasă din fibră de sticlă și masă de șpaclu în vederea aplicării tencuielii decorative.

La blocul Accent (corp 22) structura de rezistență este finalizată, iar lucrările de zidărie sunt executate în proporție de 95%. Tâmplăria PVC este montată de la parter până la etajul 7, iar instalațiile sanitare, termice și electrice sunt realizate de la parter până la etajul 6. În iulie s-au demarat și lucrările aferente fațadelor, lucrându-se la montarea schelelor în prezent. In ceea ce privește lucrările de hidroizolare, terasa superioară este prevăzută cu stratul de difuzie al vaporilor, iar balcoanele și logiile de la parter până la etajul 7 sunt hidroizolate perimetral.

Blocul Accent (corp 23) are finalizată întreaga structură de rezistență. De asemenea, lucrările de zidărie și de montare a tâmplăriei exterioare sunt încheiate în întregul bloc. Lucrările la instalațiile sanitare, termice și electrice sunt finalizate de la parter până la etajul 6. In plus s-au demarat și lucrările de aplicare a tencuielii la etajele 4 și 3, precum și lucrările aferente fațadelor, momentan lucrându-se la montarea schelei. In ceea ce privește lucrările de hidroizolare, terasa superioară este finalizată integral, iar balcoanele și logiile sunt hidroizolate perimetral.

Puzderie de macarale se înalță spre cer în acest lot. La corpul 24 structura de rezistență este finalizată, iar zidăria este executată de la parter până la etajul 4. Instalațiile sanitare și termice sunt executate la parter, etajul 1 și etajul 3, iar instalațiile electrice sunt executate la parter.

La corpul 25 structura de rezistență este executată integral, iar lucrările de zidărie sunt finalizate la parter, etajele 1, 6, 5 și 4. De asemenea, instalațiile sanitare și termice sunt executate la parter, etajul 1 și etajul 5. Cu privire la lucrările de hidroizolare, află că atât la pereții exteriori de la demisol, cât și la terasa superioară lucrările de hidroizolare sunt încheiate.

Structura de rezistență este finalizată până la etajul 1 în cadrul blocului 26, iar echipele de structuriști lucrează la realizarea planșeului peste etajul 2. De asemenea, pereții exteriori de la demisol sunt prevăzuți cu hidroizolație.

Despre corpul 27 îți comunicăm că are structura de rezistență finalizată până la etajul 2. Echipele de structuriști lucrează la realizarea pereților și stâlpilor din beton armat de la etajul 3. Și în cazul acestui bloc, pereții exteriori de la demisol sunt prevăzuți cu hidroizolație.

In ceea ce privește stadiul lucrărilor la blocurile 31 și 32, află că structura acestora de rezistență este în plin proces de execuție, fiind finalizate fundațiile, precum și lucrările de structură de la demisol și parter. În luna iulie echipele de structuriști au început execuția pereților din beton armat de la etajul 1.

Despre blocul 33 putem nota în Jurnal că fundația și lucrările de structură de la parter sunt finalizate. Momentan echipa de structuriști execută planșeul peste parter.

In ceea ce privește stadiul lucrărilor la blocul 34, îți putem spune că fundația este executată, precum și lucrările de structură de la demisol și parter. Momentan echipele de structuriști execută pereții de la etajul 1.

Da, a fost o lună foarte activă pentru întreaga echipă. Continuăm în același ritm și în august. Urmărește-ne pentru a vedea evoluția lucrărilor pentru locuința ta din Coresi Avantgarden! Zile de relaxare pline de soare îți dorim!

Grup

IMMO LILA SRL

societate de drept roman, cu sediul social în municipiul Brașov, str. Ioan Popasu 15, Biroul 5A, Bl. C14, Ap. 50 și punct de lucru în municipiul Brașov, str. Zaharia Stancu nr. 8B, jud. Brașov, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J8/2159/2017 și CUI 37998040, cont bancar IBAN nr: RO04 BSEA 0110 0000 0062 6149, deschis la Credit Agricole Bank

Immo Lodgia S.R.L

societate de drept roman, cu sediul social în municipiul Brașov, strada Zaharia Stancu, nr. 6, bloc Euforia, parter, Spațiul Comercial 2, județ Brașov, România, inregistrata sub cod fiscal RO 35259556, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.: J8/1924/23.11.2015, având contul nr: RO22 INGB 0000 9999 0547 3352, deschis la banca ING Bank

Avantgarden Immo-Invest S.R.L.

societate de drept roman, cu sediul social in municipiul Brașov, strada Zaharia Stancu, nr. 6, bloc Euforia, parter, Spațiul Comercial 5, județ Brașov, România, având cod unic de înregistrare RO 31570460, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/679/2013, cont bancar IBAN nr: RO72 BSEA 0110 0000 0134 9806, deschis la Credit Agricole Bank